Algemene voorwaarden

Tijdens het intakegesprek voorafgaande aan de eerste pedicure- of massagebehandeling wordt naar uw gezondheid gevraagd. Dit is nodig om de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier te kunnen geven. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Bij CorPes worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan worden afgezien van een pedicure- of massage behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

Relevante certificaten en diploma’s  zijn voor u als klant beschikbaar om te zien.

CorPes is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen .

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Corpes aanbiedt. Klanten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Hygiëne is belangrijk bij Corpes, van de klant wordt hetzelfde verwacht.

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u uw mobiele telefoon uit schakelt of op de stille stand te zet voor aanvang van uw behandeling.

Betaling, cadeaubonnen en Rittenkaarten

Betaling kan per pin- of contante betaling.

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling, die op de cadeaubon vermeld staat of voor een behandeling ter waarde van het bedrag, dat op de cadeaubon vermeld staat. Tegen bijbetaling is het mogelijk een langere massageduur te boeken. 

Een cadeaubon is geldig tot één jaar na datum uitgifte en is niet inwisselbaar voor geld.

Een eventuele restwaarde van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

Een rittenkaart heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

Restitutie van de aanschafprijs van een rittenkaart of cadeaubon is niet mogelijk. 

Een rittenkaart of cadeaubon is niet persoonsgebonden.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden geheel aan u door berekend.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ, Ministerie VWS) voor NGS-masseurs en Provoet pedicures

CorPes pedicure en massage is een gediplomeerd NGS sportmasseur en aangesloten bij ZZP Nederland en Provoet.

Hiermee is CorPes pedicure en massage aangesloten bij een geschilleninstantie. Voor geschillen en/of klachten over kwaliteit kunnen cliënten zich richten tot: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel email: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling. De algemene voorwaarden van Quasir vindt u hier.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u  tevens dat u CorPes niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een pedicure-, massage-, of body sugaring behandeling die aan u gegeven is.